حلقه پرچ منگنه 18

محصول جدید

حلقه منگنه با اندازه سوراخ 8 و اندازه کلی 12 برای عبور بند و زنجیر و ... از داخل کیف

قابل پرداخت با کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب
قابل پرداخت با کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب

295 تومان

برای اینکه بتوان داخل کیف سوراخ اجاد کرد و از ان سوراخ چیزی مثل بند کیف و یا زنجیر عبور داد از این ابزار استفاده میکنند.

حلقه منگنه با اندازه سوراخ 8 و اندازه کلی 12 برای عبور بند و زنجیر و ... از داخل کیف

قطر13mm

نوشتن دیدگاه

حلقه پرچ منگنه 18

حلقه پرچ منگنه 18

حلقه منگنه با اندازه سوراخ 8 و اندازه کلی 12 برای عبور بند و زنجیر و ... از داخل کیف

بالا